Ocenění Významných občanů města


Obrázek -

2023

Dana Oktábcová

Ocenění získala za mimořádnou činnost v oblasti práce s dětmi a mládeží. Nadšení pro věc, ochota pomáhat, ochota vkládat svůj čas a úsilí do věcí, které považuje za dobré, dělat věci podle svého nejlepšího vědomí a svědomí patří mezi nejvýraznější povahové rysy paní Oktábcové. Toto se projevuje ve všech dalších činnostech. Například i v její profesi učitelky. Ve „staré“ škole učí doposud, dnes již i děti svých bývalých žáků. Paní Oktábcová se podílela také na obnovení skautingu v Týnci. Dnes má týnecký skaut přes 100 členů.

Životním mottem paní Oktábcové je: „Netrap se věcmi, které nemůžeš změnit. Změň svůj úhel pohledu na pravdu“.
Obrázek - Zbyněk Bartl

2022

Zbyněk Bartl

Ocenění získal za významný přínos v zájmových oblastech myslivost a sport. Fotbal byl nedílnou součástí jeho životní náplně. Na to měli nejzásadnější vliv jeho rodiče. Své hráčské zkušenosti uplatnil v roli fotbalového trenéra. Další velkou vášní pana Bartla je myslivost, ke které ho dovedl také jeho otec. Od útlého věku se pohyboval v „mysliveckém“ prostředí. Po složení mysliveckých zkoušek se stal členem Mysliveckého sdružení Háj Pecerady, kde je stále aktivním členem.

Životním heslem pana Bartla je slavný citát:

Dobrý člověk se bude bránit zlému systému celou svojí duší.

Obrázek - Významní občané 2021

2021

Jiří Frischmann

Ocenění získal za celoživotní působení v mysliveckém sdružení „Háj Pecerady“ a vedení zájmových kroužků o myslivosti. Za svůj největší úspěch v oblasti myslivosti, kromě různých trofejí, považuje Jiří Frischmann to, že se povedlo původní mysliveckou chatu z poválečného období přebudovat do moderní stavby, která je důstojným stánkem místního mysliveckého sdružení.

Jaroslava Raková

Ocenění získala za dlouholetou obětavou činnost pro rozvoj kultury v Týnci nad Sázavou. K ochotnickému divadlu v Týnci se dostala před 40 ti lety. Časem přešlo vedení spolku i zajištění zájezdů do pražských divadel na paní Rakové. Její srdeční záležitostí je Týnecký hrad a muzeum. Je členkou kulturní komise při MěÚ bez přestání 35 let a kultura v jakékoliv podobě je pro paní Rakovou nezbytná a moc ji baví.

Vojtěch Oktábec

Ocenění získal za obětavou práci s dětmi a mládeží (skautský oddíl TYSAN). Postupně se zapojoval do činnosti oddílu jako vedoucí jedné z družin a organizátor nebo spolupořadatel řady akcí oddílu. Jednalo se o vodácké akce, lyžařské kursy, tábory, putovní tábory a turistické závody. Je hrdý na to, že se podařilo vedení oddílu jako celku předat nové generaci perspektivních vedoucích, kteří jsou zárukou budoucnost oddílu a skautingu v Týnci.

Obrázek -

2020

Ing. Václav Povolný - ocenění získal za obětavost a ochotu, se kterou bez ohledu na čas vychovává mladé sportovce. S láskou jim předává své vědomosti a chce, aby badminton uměli hrát snad ještě lépe než on. A to už je co říct. Vždyť jeho nadšení pro hru a šikovná podání ho dovedla až k trenérskému působení u československé juniorské a seniorské reprezentace.

Pokud zrovna není na hřišti, tak bádá, jak to vlastně s tím naším městem je. A v tom je také výborný. Jeho poznatky ukazují, že první zmínka o Týnci je mnohem starší, než udávají oficiální prameny.

S odvahou podepsal Chartu 77. A s nemenší odvahou a odhodláním na konci roku 1989 zakládal Občanské fórum v Týnci nad Sázavou. Jako poslanec České národní rady pak pomáhal naší zemi, aby ta mladá svoboda, co se právě narodila, nabrala na síle. Byl také týneckým zastupitelem.

On sám svůj dosavadní život hodnotí slovy: "Prostě jsem se vždycky k něčemu připletl..."Obrázek -

Roman Hudrlík - velitel SDH Pecerady, ocenění získal za práci a obětavost, se kterou pomáhá chránit bezpečí nás všech.

Za dobu jeho velení peceradským dobrovolným hasičům se tato jednotka stala prakticky nepostradatelnou i v rámci Středočeského kraje. Je všude tam, kde je jí potřeba. A on s ní. Nejen, že nás chrání před požáry, povodněmi, vichřicemi, ale pomáhá i v této těžké době. Pomáhá s distribucí a překládkou zdravotnického materiálu a vždy ochotně. Navíc se stejným nasazením, láskou a výborným příkladem vychovává mladé hasiče, kteří pak jdou v jeho dobrých stopách.

Také kulturní život nejen Pecerad, ale celého Týnce, bychom si bez pomoci Romana Hudrlíka nedokázali představit. Mikulášská besídka, plesy, diskotéky pro děti – i to je jeho práce a bez nároku na odměnu, v jeho volném čase.
Obrázek -
2019

Zdeněk Březina, dlouholetý starosta našeho města, stál v čele radnice 16 let (1994-2010). A jde o roky naplněné prací, která je vidět doslova na každém kroku. Kromě toho je nový Významný občan také dobrý hudebník, snaží se o to, aby stará dobrá dechovka nadobro nezmizela ze světa, a daří se mu svou lásku k hudbě přenést i na mladou generaci.


Obrázek -
2018

Stanislav Šípek - je jedním ze zakládajících členů turistického oddílu a vodáckého oddílu. Je také dobrovolný hasič. Týnecký hasičský sbor založil jeho dědeček. Je také členem vlastivědného spolku, který založil jeho tatínek. Aktivně hraje ochotnické divadlo se souborem Netopýr. V současné době exceluje v roli Ježibaby v Perníkové chaloupce. Je ženatý, s manželkou vychovali dvě dcery a radost jim dělá šest vnoučat. "Víte, on kdyby to člověk dělal jako jedinec, tak to asi bude mít těžké. Nejspíš nemožné. Ale když má okolo sebe partu kamarádů, přátel, tak se to dá zvládnout lehce a s radostí," odpověděl na otázku, jak je možné, že toho stihne tolik.

Významní občané in memoriam

V roce 2018 jsme při příležitosti oslav 700. výročí první písemné zmínky o městě, ocenili i Významné občany in memoriam. Stali se jimi:

František Janeček - dal práci a bydlení tisícům lidem a dodnes na jím položených základech rozvoje Týnce nad Sázavou stavíme.

Jan Bartl - miloval lidi a miloval sport. Během celého života se mu dařilo tyto dvě lásky spojit tak, že tím dokázal dělat radost v podstatě každému, s kým se potkal.

Jaroslav Krch - pomáhal s ohromnou odvahou tam, kde by to jiní ani nezkusili, pomáhal vždy bez ohledu na svůj osobní prospěch.

Jaroslav Reitenger- za chrabrostí, odvahou a láskou k lidem a sportu naplněný život

Václav Stejskal - za celoživotní dílo a přínos pro město Týnec nad Sázavou, za osvětovou, publikační a výchovnou činnost

Obrázek -
2017

František Ptáčník - je jedním ze zakládajících členů fotbalového oddílu TJ Jawa Pecerady, je dlouholetým trenérem fotbalové mládeže, je také držitelem jednoho z nejvyšších ocenění Fotbalové asociace České republiky - Ceny dr. Václava Jíry, a to za celoživotní přispění k rozvoji českého fotbalu. Dle jeho slov ve fotbale zažil všechno. Vychovával děti, pral dresy, sekal trávu, lajnoval hřiště, trénoval mládež. František Ptáčník je i předsedou osadního výboru Pecerady a aktivně se stará o to, aby se v Peceradech dobře žilo.
Obrázek -
2016

Marie Flejberková - za celoživotní přínos pro druhé. Je dlouholetou a zkušenou instruktorkou v odboru sportu pro všechny TJ Týnec nad Sázavou, z.s. Její cvičitelskou specializací je cvičení a pobyt v přírodě. Desítky let jezdila jako doprovod s dětmi i dospělými na různé sportovní akce. Mnoho let pracuje ve Spolku týneckých zahrádkářů a je i zástupce této organizace v územním sdružení Benešov. Se seniory v pečovatelském domě každý týden cvičí a vymýšlí hry pro jejich rozptýlení. Má vždy čas si s nimi sednout a popovídat, dát si čaj a probrat, jak život jde. Ve Spolku zdravotně postižených a seniorů zastává funkci důvěrnice, a i tam pomáhá, kde je třeba. Její životní krédo zní – Kde mohu, tam pomohu.Obrázek - Jiří Mlejnský
2015

Jiří Mlejnský - za celoživotní přínos pro vodácký a turistický sport. Také za výjimečné dokumentaristické nadání a zahrádkářské znalosti. Je jedním ze zakládajících členů vodáckého oddílu v Týnci nad Sázavou. Je i cvičitelem vodní turistiky III. třídy a nositelem stříbrného výkonnostního odznaku ve vodní turistice. Je také členem klubu českých turistů, získal zlatý odznak pěší turistiky a je cvičitelem pěší turistiky. I v současnosti se aktivně účastní akci pořádaných Klubem českých turistů, zajišťuje kontroly dálkových pochodů a pomáhá s jejich organizací. V neposlední řadě je také od roku 1977 aktivním členem zahrádkářské organizace. Rád poradí mladým zahrádkářům, doplňuje historii spolku o fotografie, pomáhá s výstavami. Velmi rád také fotí, dokonce svými fotografiemi přispíval i do týneckého zpravodaje, zajímá se o historii, rád čte, vaří i zahrádkaří.

Mudr. Jiří Pašek - za celoživotní vstřícnost a ochotu vůči pacientům.Obrázek - Významní občané 2014
2014

Emílie Bartůšková - za podporu a působení v kultuře města Týnce, zejména za svoji významnou činnost v Týneckých listech. Od roku 1991 pracovala na městském úřadě v Týnci nad Sázavou a podílela se na znovuotevření Městského muzea v Týnci nad Sázavou. Pomáhala zajistit zápůjčku exponátů týnecké kameniny ze sbírek Národního muzea v Praze. Účastnila se jejich výběru a posléze i jejich instalace v městském muzeu v roce 1996, kdy bylo muzeum slavnostně otevřeno. P. Bartůšková byla u zrodu organizování koncertů vážené hudby Podblanického hudebního podzimu u nás ve městě. Organizovala další kulturní akce a výstavy ve městě.

Ing. Jan Chomát - za činnost v Mysliveckém sdružení Háj Pecerady. Za svou celoživotní práci získal osobní vyznamenání. Českomoravská myslivecká jednota udělila Janu Chomátovi za aktivní a dlouholetou činnost věrnostní medaili a propůjčila mu od roku 2013 myslivecké vyznamenání III. stupně za zásluhy o myslivost.Obrázek - Významný občan 2013
2013

Jaroslava Zdražilová - předsedkyně Občanské sdružení zdravotně postižených. Za organizační práci v OSZP a aktivní pomoc postiženým občanům města a okolí.

Zdeněk Zazvonil - jednatel Českého svazu chovatelů. Jednou ročně se koná výstava zvířectva z blízkého okolí a během roku se účastní členové různých výstav po České republice. Vyvrcholením roku je celostátní výstava zvířat v Lysé nad Labem, kde v roce 2012 získali titul „Mistra republiky“ v králících.Obrázek - Významní občané 2012
2012

Ladislav Czafík - za činnost pro obec a fotbalový klub v Peceradech.

Vojtěch Hruška - cvičitel žáků i mužů (připravoval cvičence na dvě spartakiády v roce 1955 a 1960), náčelník sokola ve Zbořeném Kostelci.

Vratislav Měchura - in memoriam za zásluhy za provoz týneckého kina a za práci v divadelním spolku.

Sladkovská Věra - dlouholetá cvičitelka a členka Tělovýchovné jednoty o. s. Týnec nad Sázavou.Obrázek - Významní občané 2011
2011

Jaroslava Šteigerová - za svoji práci pro Český zahrádkářský svaz byla několikrát oceněna, naposledy získala Zlatou růži od Republikové rady zahrad. V Podělusích organizovala dětské besídky, karnevaly, oslavy Dne dětí a jiné. Starala se o veřejné prostranství před prodejnou, převzala i funkci dopisovatelky do Národopisného muzea v Praze.

Jana Dřízhalová - za působení v organizaci Svazu žen a Českého červeného kříže při pořádání různých kulturních akcí, zájezdů, dětských vystoupení k různým událostem v obci, brigád nejen ke zkrášlení obce, ale i jako pomoc místnímu JZD. Provozovala i ochotnické divadlo. Také pomáhala uspořádat výstavu k 200. výročí selských bouří. Stále pravidelně organizuje velikonoční i vánoční výstavy, výstavy „šikovných rukou“, dokonce i výstavu „Pecerady ve fotografii“.

Josef Dřízhal - v roce 1962 byl zakládajícím členem TJ Sokol Pecerady, po roce 1970 se stal předsedou Sokola a cvičitelem hlavně dětí v Peceradech. Má zásluhu i na vybudování fotbalového hřiště v Peceradech včetně zázemí a kabin. Vždy se snažil ovlivnit dění ve vsi, byl členem rady Městského národního výboru v Týnci nad Sázavou, poslancem, předsedou Občanského výboru, vždy však jako nestraník. Podílel se na výstavbě místní prodejny, rekonstrukci hospody a sokolovny. Dobrovolně se ujal oprav a údržby veřejných míst, návsi a kapličky v Peceradech, vnitřních prostor gotické věže v Týnci a mnoho dalších. Vždy pracoval nezištně a bez odměny.Obrázek - Významní občané 2010
2010

Marie Matějovská - všeobecná zdravotní sestra, nejdříve v léčebně v Prosečnici a poté v Agentuře domácí péče, založené r. 1994 MUDr. Tomášem Macháčkem v Krhanicích. Tuto agenturu v r. 1995 převzala. Pracovala v týnecké římsko katolické farnosti a zúčastňovala se se charitativních akcí, např. Tříkrálové sbírky.

Stanislav Janda - v 90. letech se stal předsedou fotbalového klubu TJ JAWA METAZ a po jeho odtržení od TJ se stal prezidentem FK METAZ, nyní FK FERCOM. Stará se o chod celého fotbalového klubu.Obrázek - Významní občané 2009
2009

Věra Pazderová - celý svůj život věnovala vzdělávání mladé generace, předávání vědomostí a znalostí.

Marie Horynová - od roku 1989 vyučovala paní Horynová angličtinu a když v devadesátých letech město navázalo přátelský kontakt s holandským městem Hoevelaken, uplatnila se paní Horynová jako výborná překladatelka. Po roce 1989 byla také členkou městského zastupitelstva. Od roku 1966 je členkou Českého svazu zahrádkářů a od roku 1990 je členkou předsednictva tohoto svazu.

Věra Junová - zapálení, láska a oddanost ke sportu ji přivedla k funkci uvolněné tajemnice tělovýchovné jednoty, a tím se zapojila do aktivní činnosti TJ JAWA METAZ Týnec. Později se stala její předsedkyní. Pracovala ve výkonném výboru Okresního tělovýchovného sdružení v Benešově a nyní zde působí jako předsedkyně revizní komise. Ve výkonném výboru Asociace sportu pro všechny (ASPV) za Středočeský kraj zastává funkci krajské metodičky. V oblasti tělovýchovy má tyto kvalifikace: II. třídu zdravotní tělesné výchovy, II. třídu rytmické gymnastiky, II. třídu psychomotoriky, cvičitelka II. třídy ASPV.Obrázek - Významný občan 2008
2008

MUDr. Vlasta Vlčková - 30 let obětavě pečovala o zdraví občanů Týnce a okolí. Stejně dlouhou dobu se aktivně podílela na činnosti sociální a zdravotní komise MNV, pomáhala též organizovat činnost v místní organizaci Československého červeného kříže a sama se také na jeho úspěšné práci podílela.

Josef Zeman - za svou přínosnou, příkladnou a obětavou práci pro svaz chovatelů obdržel od Ústředního výboru Svazu chovatelů ČR v r. 1993 zlatý odznak. Zabýval mnoho let chovem králíků, drůbeže, holubů a andulek. Zúčastňoval se mnoha výstav, z kterých přivážel řadu ocenění.2007

Ing. Jaroslav Ouřada

Rudolf Adámek

Blažena Kopecká


2006

Lubomír Houška

Josef Švec


2005

Bohumil Kotouč

Lumír Richter

Marta Ducháčková


2004

Ing. Ladislav Žížala

Jiří Borovička

Jana Zídková


2003

Emilie Pátková


2002

František Šípekkontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru