Odbor finanční

Ing. Kateřina Hrušková, vedoucí odboru
317701921, 723048258, 
Bc. Lucie Steinhüblová, účetní
Eva Starcová, účetní
Dagmar Kudrnová, pokladní
Náplň činnosti:
 • spolupráce při sestavování rozpočtu, kontrola plnění a provádění rozpočtových opatření
 • příjem dotací jejich zaúčtování, kontrola čerpání a finanční vypořádání
 • vyplňování daňových přiznání (daň z převodu nemovitostí, darovací a z příjmu právnických osob)
 • evidence došlých faktur, jejich proplácení a účtování
 • poskytování provozních příspěvků příspěvkovým organizacím,zájmovým a sportovním organizacím
 • účtování příjmů města (daně, poplatky, pokuty, nájemné a služby bytového hospodářství, pronájem nebytových prostor)
 • sepisování smluv na půjčky poskytnuté z Fondu rozvoje bydlení, kontrola a účtování splátek půjček a úroků
 • vedení příjmové pokladny (správní poplatky, poplatky za lázeňský a rekreační pobyt)
 • vedení výdajové pokladny (poskytování záloh na drobné vydání)
 • evidence splátek za prodané byty a jejich účtování
 • mzdová agenda - výplaty zaměstnancům, platby sociálního a zdravotního pojištění, sepisování dohod, vyřizování personálních záležitostí

kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru