Odbor majetku

Mgr. Martina Havránková, vedoucí odboru
317701936, 737246071, 
Jiří Vrbata, investice
317701922, 737246072, 
Jana Chroustová, referent
317701434, 608516888, 
Pavel Vilímek, referent
Filip Matějovský, referent
317701938, 608516888, 
Petr Papež, údržbář
Zdeněk Pertlík, údržbář
Iveta Mikulenková, uklízečka
Irena Martinovská, uklízečka
Náplň práce odboru:
 • Bytová agenda - evidence bytů, evidence nebytových prostor, nájemné z bytů a nebytových prostor, evidence žádostí o byty, správa bytového a nebytového fondu.
 • Evidence hřbitovů
 • Dopravní obslužnost, jízdní řády
 • Investiční akce, kontrola staveb, oprava bytového fondu, dopravní značení, opravy komunikací, údržba mobiliáře
 • Úkoly pro Technické služby
 • Správa a evidence obecního majetku - převody a pronájem majetku, majetková vypořádání majetku.
 • Pojištění majetku a odpovědnosti, řešení škodních událostí
 • Odpadové hospodářství města
 • Vydávání požadovaných stanovisek ke stavebním řízením ve správním území města
 • Vyměřování a vybírání místních poplatků - zábor veřejného prostranství, poplatky za umístění reklamního zařízení

ve správním území pověřeného úřadu Týnec nad Sázavou, které vyplývající ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění:

 • vydává rozhodnutí o zvláštním užívání místních komunikací
 • ukládání sankcí za přestupky ve smyslu platných právních předpisů
 • ukládání sankcí za spáchání správního deliktu ve smyslu platných právních předpisů

ve správním území Města Týnec nad Sázavou, které vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění, o ochraně přírody a krajiny:

 • povolování kácení stromů rostoucích mimo les pro fyzické i právnické osoby.

ve správním území Města Týnec nad Sázavou, které vyplývající ze zákona č. 86/2002 Sb. v platném znění, o ochraně ovzduší:

 • rozhoduje o vyměření poplatků za znečišťování ovzduší u malých stacionárních zdrojů.
 • vede evidenci malých stacionárních zdrojů.

ve správním území Města Týnec nad Sázavou, které vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění, o odpadech a změně některých dalších zákonů:

 • rozhoduje o vyměření poplatků za odpady.

kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru