Kancelář tajemníka

Ing. Miloš Albl, tajemník
317701612, 725774188, 
Ing. Jitka Veselá, mzdová účetní
Náplň činnosti

Zajišťuje pro občany následující agendu:

 • přijímání žádostí do DPS
 • vyřizování žádostí o ustanovení zvláštního příjemce
 • organizace "vítání občánků"
 • přijímání žádostí o poskytnutí finančního daru při narození dítěte
 • výkon funkce veřejného opatrovníka
 • U3V – přijímání přihlášek a organizace

Matrika, evidence obyvatel

 • v rámci matričního obvodu provádí zápisy narození, sňatků a úmrtí do matričních knih, vystavuje matriční doklady, případně druhopisy matričních dokladů
 • provádí evidenci trvalého pobytu osob a zápis do centrální evidence
 • přijímá žádosti o zprostředkování kontaktu
 • provádí vidimaci a legalizaci
 • zajišťuje sňatečné obřady na MěÚ i na jiném vhodném místě
 • zajišťuje podklady pro vítání občánků
 • připravuje a zajišťuje všechny druhy voleb

Přestupková komise - JUDr. Vladimír Krejčík (externí pracovník)

 • podílí se na řešení i evidenci přestupků, vymáhání pokut za přestupky
 • vede agendu přestupkové komise
 • řeší stížnosti občanů spadající do působnosti odboru

Podatelna

 • přebírá veškerou korespondenci určenou pro Město Týnec nad Sázavou
 • podávání základních informací
 • kopírování pro veřejnost
 • přijímá pro výlep plakáty na kulturní, sportovní, naučné a další akce
 • přijímá anketní lístky a příspěvky do Týneckých listů
 • vydává známky na popelnice
 • CZECHPOINT – výpis z rejstříku trestů, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, výpis z karty řidiče, datové schránky…
 • prodej pohlednic, brožur, upomínkových předmětů
 • prodej jízdních řádů
 • tištění z digitální podoby pro veřejnost
 • příjem rezervace velké zasedací místnosti
 • evidence psů – přihlášení a odhlášení
 • ohlášení pořádání akce
 • zpracování žádostí o tombolu
 • výdej tiskopisů stavebních, FRB (fond rozvoje bydlení), o byt v DPS, žádostí o dotace
 • vydávání rybářských lístků

kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru