Tajemník

obrázek - Miloš Albl
Ing. Miloš Albl
317701612, 725774188, 

Kompetence tajemníka
  • Plní úkoly zástupce statutárního orgánu zaměstnavatele ve vztahu k zaměstnancům města s výjimkou obecní policie
  • Personální a mzdové záležitosti
  • Výkon státní správy v přenesené působnosti v působnosti pověřené obce výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě obce nebo zvláštnímu orgánu obce
  • Příprava vyhlášek a pokynů
  • Vnitřní správa úřadu mimo působnost starosty a místostarosty
  • Plní úkoly uložené mu zastupitelstvem obce, radou obce nebo starostou a místostarostou, vydává spisový řád, skartační řád a pracovní řád obecního úřadu a další vnitřní směrnice obecního úřadu
  • Územní plánování

kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru