Informace dle zákona 106/1999 Sb.

1. Oficiální název

Město Týnec nad Sázavou

2. Důvod a způsob založení

Město Týnec nad Sázavou (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1.4.2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu). Podle zák. č. 314/2002: obec s pověřenou státní správou (matrika, stavební)

3. Organizační struktura
4. Kontaktní spojení
Adresa úřadu:
K Náklí 404
25741 Týnec nad Sázavou

Úřední hodiny
pondělí 8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00
středa 8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Telefon:
317701530
317701431
Oficiální WWW stránka: www.mestotynec.cz
Elektronická pošta (oficiální e-mail úřadu): radnice@mestotynec.cz
Podatelna elektronické pošty s elektronickým podpisem: podatelna@mestotynec.cz
5. Bankovní spojení

Bežný účet - Česká spořitelna a.s.

320082359/0800

BIC (SWIFT): GIBACZPX

IBAN: CZ98 0800 0000 0003 2008 2359

Dotační účet - Česká národní banka

94-118121/0710

BIC (SWIFT): CNBACZPP

IBAN: CZ68 0710 0000 9400 0011 8121

6. Identifikační číslo (IČ)

00232904

7. Daňové identifikační číslo (DIČ)

CZ00232904

9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace

Žádosti o informace můžete podat v úředních hodinách na formuláři, který je k dispozici:

- v podatelně Městského úřadu v Týnci nad Sázavou K Náklí 404, 257 41

Úřední hodiny podatelny
pondělí, středa 7.00 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.00 - 15.00
pátek 7.00 - 14.00

kontaktní e-mail: bernatova@mestotynec.cz

- na pracovištích věcně příslušného odboru

Žádost můžete rovněž odeslat v elektronickém formuláři v části elektronická podatelna

10. Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání je možný:

- v podatelně Městského úřadu v Týnci nad Sázavou K Náklí 404, 257 41

Úřední hodiny podatelny
pondělí, středa 7.00 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.00 - 15.00
pátek 7.00 - 14.00

kontaktní e-mail: bernatova@mestotynec.cz

- na pracovištích věcně příslušného odboru

- v elektronické podatelně podatelna@mestotynec.cz

Výše uvedená e-adresa slouží pro příjem datových zpráv opatřených kvalifikovaným podpisem.

- datovou schránkou - identifikátor je vrpbfxs (orgán veřejné moci, IČ: 00232904)

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky lze podávat na podatelně, a to na podatelně Městského úřadu v Týnci nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 písemně, buď osobním podáním do podatelny úřadu, nebo zasláním poštou na shora uvedenou adresu. K podání opravných prostředků lze rovněž využít elektronickou adresu Městského úřadu.

Lhůta podání opravného prostředku je stanovena v poučení příslušného rozhodnutí KÚ Středočeského kraje. Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.

Adresa podatelny Městského úřadu v Týnci nad Sázavou: K Náklí 404, 257 41

Pracovní doba podatelny
pondělí - středa 7.00 - 17.00
úterý - čtvrtek 7.00 - 15.00
pátek 7.00 - 14.00

kontaktní e-mail: bernatova@mestotynec.cz


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru