Výběrové řízení - správce/správcová domu s pečovatelskou službou

Tajemník Městského úřadu Týnec nad Sázavou vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na hlavní pracovní poměr na pozici správce/správcová domu s pečovatelskou službou č. 520 v Týnci nad Sázavou.

Předpoklady:

 • věk nad 18 let
 • fyzická zdatnost odpovídající požadované práci
 • manuální zručnost
 • vstřícný a ohleduplný přístup k obyvatelům DPS

Přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu
 • profesní životopis
 • výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
 • prohlášení – souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb. (GDPR)
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • číslo telefonu a e-mailovou adresu
 • datum a podpis uchazeče

Co nabízíme:

 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění
 • služební byt 3 + 1 s balkonem (94,33 m2 - možné snížení výměry, nájemné 100,00 Kč/m2 + služby)

Konečný termín pro podání přihlášek je 10.04.2024 do 15:00 hod. Na obálku uveďte „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ-SPRÁVA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU - NEOTVÍRAT".

Přihlášky zasílejte písemně na adresu: Městský úřad Týnec nad Sázavou, k rukám Ing. Miloše Albla, tajemníka MěÚ, K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou.

Vybraní uchazeči budou telefonicky pozváni k osobním pohovorům dne 23.04.2024.

Nástup možný od 01.07.2024 nebo dle dohody.

Tajemník si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů nebo výběrové řízení zrušit.


Kontakt:

Městský úřad Týnec nad Sázavou

Ing. Miloš Albl

tajemník

tel. 317 701 612

e-mail: albl@mestotynec.cz

Město Týnec nad Sázavou

Mgr. Petr Znamenáček

místostarosta

tel. 317 701 931

e-mail: znamenacek @mestotynec.cz


Ing. Miloš Albl
tajemník

V Týnci nad Sázavou dne 14.02.2024


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru