Obrázek - Budova na Komenského ul.

Škola

Kontakty
ZŠ Komenského: 317 701 213
ZŠ Benešovská: 317 701 218
Školní jídelna: 317 701 313
e-mail: info@zstynec.cz
internetové stránky: www.zstynec.cz

Ředitelka školy: Mgr. Barbora Hanáková

Zástupce ředitele pro 2. stupeň: Mgr. Radmila Písaříková

Zástupce ředitele pro 1. stupeň: Mgr. Radka Nováková

Základní informace

základní školu tvoří dva samostatné komplexy:

Stará škola v ulici Benešovské, jejíž založení se datuje k roku 1899. Učí se zde žáci od 1. do 5. ročníku.
Nová škola v ulici Komenského, která byla postavena v roce 1963. Slouží žákům od 1. do 9. třídy.


PROFIL ŠKOLY
 • Vyučování probíhá ve všech ročnících podle ŠVP.
 • V 7. - 9. ročníku nabízíme volitelné předměty: pěstitelské práce, technické práce, příprava pokrmů, německý jazyk a ruský jazyk a relaxační TV.
 • Organizujeme plavecký výcvik pro žáky 2. a 3. ročníku.
 • Pořádáme LVZ pro žáky 7. tříd.
 • Školní družina pracuje v 8 odděleních (od 6:30 do 16:30 hod.) a nabízí práci v kroužcích – hry na zobcovou flétnu, stolní deskové hry.
 • Zajišťujeme vzdělávání žáků s PO i žáků mimořádně nadaných.
 • Zajišťujeme kvalifikovanou péči u žáků se specifickými poruchami učení v rámci nově nastavovaných podpůrných opatření podle par. 16 ŠZ v rámci Předmětu speciálně pedagogické péče, který vyučuje Mgr. Daniela Kuchtová, speciální pedagog.
 • Nabízíme odborné vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem, které zajištuje paní učitelka Mgr. Radka Nováková, která zároveň poskytuje metodickou podporu pedagogům ZŠ v této oblasti v celém Středočeském kraji a úzce spolupracuje s obecně prospěšnou společností Meta.
 • V budově Komenského a Benešovská využíváme počítačovou učebnu, která je napojena na internet.
 • Zúčastňujeme se vědomostních soutěží: Matematický klokan, Pythagoriáda, Mladý zdravotník, Office Arena, Olympiády v biologii, zeměpisu, matematice, českém, anglickém a německém jazyce a výtvarných soutěží.
 • Zúčastňujeme se těchto sportovních soutěží: přebor v plavání, kopané, šachu, vybíjené, florbalu, házené, odbíjené, košíkové, Poháru rozhlasu a atletické všestrannosti.
 • Vydáváme školní časopis Soví žurnál.
Obrázek - Budova na Benešovské ul.

A NAVÍC
 • volný pohyb žáků o velké přestávce ve vymezených prostorách areálu školy
 • využití školního hřiště a přírodních učeben po vyučování
 • možnost si zahrát ping pong a košíkovou na venkovních sportovištích
 • využití tělocvičen v odpoledních hodinách pro sportovní oddíly
 • naučnou stezku, kde se seznámíte s rostlinami a dalšími obyvateli školního areálu
 • 2 multifunkční hřiště a atletická dráha s umělým povrchem
obrázek - Sportovní hala
Sportovní hala
Datum: 11.09.2018
Autor: Alena Kořínková
Velikost: 27251 bajtů
obrázek - Třída
Třída
Datum: 11.09.2018
Autor: Alena Kořínková
Velikost: 26858 bajtů
obrázek - Šatny
Šatny
Datum: 11.09.2018
Autor: Alena Kořínková
Velikost: 21536 bajtů

kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru