Obrázek - Logo MA21

Komise pro Zdravé město a MA21

Metoda MA21 ("místní Agenda 21") je jedním z komplexních nástrojů pro hodnocení udržitelných samospráv v Česku. Metoda je zaměřena na hodnocení systematického postupu veřejné správy na místní či regionální úrovni k udržitelnému rozvoji s důrazem na tyto základní oblasti: stav a trendy udržitelného rozvoje v místě a regionu, strategické řízení, zapojování veřejnosti a budování místního partnerství. Většinu aktivních uživatelů metody MA21 tvoří Zdravá města, obce a regiony v rámci asociace Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM).

Komise pro MA21 je poradním orgánem rady města, který odborně a manažersky dohlíží nad procesy zdravého města a MA21. Komise se vyslovuje ke koncepčním i operativním otázkám, které mohou mít vliv na zdraví, udržitelný rozvoj a kvalitu života ve městě. Komise aktivně spolupracuje na rozvoji ZM a MA21 ve městě prostřednictvím řady aktivit (např. osvětové akce, akce pro veřejnost, práce s výstupy komunitního a strategického plánování, plán zlepšování atp.).

Je významným partnerem koordinátora a politika ZM a MA21.

Je orgánem fungujícím na základě mezisektorového partnerství – zastoupení subjektů z řad veřejné správy, neziskového i podnikatelského sektoru.


Předseda komise pro Zdravé město a MA21
  • Mgr. Martin Kadrnožka – politik projektu Zdravé město a MA21
Členové komise pro Zdravé město a MA21
  • Kateřina Tomášková, OSVČ – komerční sektor
  • Věra Junová, TJ Týnec nad Sázavou z.s. – neziskový sektor
  • Mgr. Petra Kotoučová, Základní škola Týnec nad Sázavou, příspěvková organizace – veřejný sektor
  • Dana Kellnerová, Mateřská škola Týnec nad Sázavou, příspěvková organizace – veřejný sektor
  • Ing. Alena Pivoňková – koordinátorka projektu Zdravé město a MA21, tajemnice komise pro MA21
  • Ľubica Jáglová, Kulturní centrum Týnec, příspěvková organizace

Zápisy z komise
rok 2018

Zápis z komise MA21 č.1/2018

Zápis z komise MA21 č.2/2018

rok 2019

Zápis z komise MA21 č.1/2019

Zápis z komise MA21 č.2/2019

Zápis z komise MA21 č.3/2019

rok 2020

Zápis z komise MA21 č.1/2020

Zápis z komise MA21 č.2/2020

rok 2021

Zápis z komise MA21 č.1/2021

Zápis z komise MA21 č.2/2021


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru