Historie Týnce nad Sázavou

Týnec nad Sázavou má velmi starou historii. Samo jeho jméno ukazuje, že na jeho místě, kde se nachází týnecký hrad, bývala opevněná osada „zatýněná“ – Týnec. Toto obydlí mělo pravděpodobně vztah k prastaré obchodní cestě, která vedla přes Sázavu kolem hradu Kostelce z jižních Čech na Prahu.

Stavební památky v historické části města a jeho okolí z přelomu 1. a 2. tisíciletí svědčí o jeho dávné minulosti a významu místa. Dominantou historického jádra města je kamenitá románská rotunda, ke které patřil sídelní objekt odkrytý při výzkumu v roce 1969. Měl kůlovou konstrukci a pocházel asi z 11. století. Na jeho místě vznikl na přelomu 12. a 13. století kamenný románský palác a později obranná hranolová věž připojená k rotundě, která se dochovala dodnes. Pravděpodobně šlo o přemyslovské sídlo, které mělo především pevnostní funkci.

Nejstarší zprávy o týneckém hradě a jeho majitelích pocházejí spolu s dějinami Kostelce z doby Jana Lucemburského. První majitel hradu známý z písemných pramenů byl Oldřich z Týnce r. 1318. Byl jedním z předků rodu Medků z Valdeka, kterému dlouho hrad patřil. V době jagellonské jej vystřídal rod Klinštejnů a Velemyských. V roce 1607 koupila Týnec a Konopiště Dorota Hodějovská z Hodějova a po ní jej zdědil její syn Adam. Po bitvě na Bílé Hoře byl majetek zkonfiskován a roku 1622 prodán Albrechtovi z Valdštejna. V roce 1627 byl týnecký hrad vypálen a zpustošen byl i Týnec. Hrad byl z části opraven, ale roku 1654 vyhořel podruhé a zpustl docela.

Teprve v roce 1785, kdy se stal majitelem Konopiště a Týnce hrabě František Josef Z Vrtby, se zanedbaný Týnec znovu povznesl. Hrabě z Vrtby založil roku 1791 továrnu na kameninové zboží a k továrním účelům nechal upravit i Týnecký hrad i románskou rotundu. Ve Vrtbově době dosáhla kamenina věhlasu a po výtvarné stránce vysokých uměleckých hodnot. Díky rozšíření výroby Vrtba nechal postavit v roce 1812 novou tovární budovu. Stavba v empírovém slohu, kterou zdobí v průčelí znak hrabat z Vrtby, stojí v Týnci dodnes. Je to dnešní kulturní dům. Hrabě s Vrtby odkázal konopišťské panství a tedy i týneckou továrnu Janu Karlovi, knížeti z Lobkovic.

V době prusko-rakouské války zanikla výroba z důvodu konkurence i nedostatku dříví úplně.

Budova továrny byla později přeměněna arcivévodou Ferdinandem d´Este na hotel.

Zakladatelem moderního průmyslu se stal ve 30. letech pražský podnikatel Ing. František Janeček. V Týnci postavil slévárnu hliníku, oceli a barevných kovů METAZ. V zakoupené přádelně na Brodcích zahájil výrobu motocyklů JAWA a osobních vozů MINOR.

Pan Ing. František Janeček položil dobré základy ke kompletní strojírenské výrobě na Týnecku pro výrobu silničních motorových vozidel, osobních aut a motocyklů. Tento slibný vývoj přerušila II. světová válka. Výroba v Janečkově továrně v Týnci a Brodcích byla zaměřena na zbrojní výrobu. Ing. Fr. Janeček v roce 1941 zemřel.


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru