Symboly města

Obrázek - Znak města Týnec nad Sázavou
Znak města

Ústředním motivem znaku je charakteristická stavba pro město, rotunda asi z 11. století spolu s hranolovou obrannou věží ze 13. - 14. století, v popředí s obrannou zdí, vše v bílé barvě. Spodní část znaku je modrá, vyjadřující polohu města na řece Sázavě. V horní části s červeným pozadím jsou umístěny vlevo erb rodu Hodějovských z Hodějova (ryba v modrém poli) a vpravo erb rodu hrabat z Vrtbů (3 kusy paroží na žlutém podkladě).

V červeném štítě na modré patě za hradbou s cimbuřím románská kvádrovaná rotunda s apsidou, za ní hranolová věž, vše stříbrné s červenými střechami. Věž provázená dvěma gotickými štítky, pravý modrý se zlatou vyskakující rybou, levý zlatý s trojím (2,1) černým parožím.


Obrázek - Prapor města
Prapor

List tvoří modré karé široké jednu třetinu délky listu nad stejně velkým žlutým čtvercovým polem a dva vodorovné pruhy, bílý a červený. V modrém poli žlutá vyskakující ryba, ve žlutém poili tři (2,1) černá paroží.


Logo města

Při návrhu logotypu jsme vycházeli z historických a geografických reálií Týnce nad Sázavou - ze znaku města, přítomnosti řeky Sázavy a nejvýznamnější památky - týnecké rotundy. Zároveň jsme si definovali Týnec jako město na řece, město na vlně a jako bránu do Posázaví. Koncept "brány" je odvozen od zjednodušeného písmena malého n. Nad řekou Sázavou. Písmeno n je natvarováno tak, že připomíná bránu - bránu do Posázaví, kterou město Týnec představuje. Je zde použit motiv vlny - řeky. Dohromady tvoří jednoduchou, kompaktní značku.

Obrázek - Logo města

Jednotný vizuální styl (JVS) je obecným návodem, jak do budoucna používat celou městskou grafiku a bude postupně realizován podle aktuálních potřeb města. Tradiční znak města bude nadále užíván při oficiálních příležitostech. JVS je zjednodušeně systém jednotlivých prvků vizuální prezentace města a je součástí celé grafické identity. Mezi jednotlivé prvky JVS patří zejména logo, městské tiskoviny, propagační materiály, drobná architektura či webové stránky.

Jan Vaněček a Petra Kolaříková, atelier VAS


Jednotný vizuální styl města - formát pdf

znak města - barevný, 2279x2885 - formát jpg, 3,01 MB

znak města - barevný, 150x189 - formát jpg, 18 kB

znak města - barevný, 80x112 cm - formát pdf, 168 kB

znak města - černobílý, 2761x3193 - formát jpg, 295 kB

znak města - černobílý, 150x173 - formát jpg, 36 kB

Logo - brána do posázaví - formát jpg

logo - barevné - formát jpg

logo - červené - formát jpg

logo - modré - formát jpg

logo - světle šedé - formát jpg

logo - černé - formát jpg

logo - inverzní - formát jpg


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru